Predstavitev društva

Predstavitev društva

Hmeljarji Slovenije, hmeljarski starešine in hmeljarske princese Slovenije smo 18. 6. 2004  ustanovili Društvo hmeljarskih starešin in princes Slovenije in tako naredili še korak naprej pri ohranjanju tradicije slovenskega hmeljarstva. Želja po društveni organiziranosti je v nas tlela že nekaj časa, saj so se razmere v hmeljarstvu zelo spremenile. Društvo uspešno deluje in se razvija. Zaradi obsega njegove dejavnosti je najvišji organ na zboru članov društva v januarju 2018 sprejel odločitev, da se preimenuje v Združenje hmeljarjev Slovenije.

Združenje, ki šteje 183 članov,  vodi predsednik (hmeljarski starešina), ki mu pri delu pomaga upravni odbor v sestavi: predsednik, podpredsednik (aktualni hmeljarski starešina) ter še pet aktivnih članov društva s področja hmeljarstva.

skupna

Prvi predsednik je bil hmeljarski starešina in vitez hmelja Milan Lesjak starejši iz Ojstriške vasi, ki je društvo vodil dva mandata, nato je vodstvo prevzel hmeljarski starešina Anton Rožič iz Zakla, od leta 2016 pa opravlja to funkcijo hmeljarski starešina in vitez hmelja Ivan Oset iz Drešinje vasi.

V okviru Združenja delujejo:

  • odbor za hmeljarstvo, ki budno spremlja dogajanje na tem področju in daje pobude za izboljšanje nastalih razmer ter opozarja na hmeljarsko problematiko
  • odbor za promocijo, ki je aktivno vključen za izvedbo predstavitev na svetovnih sejmih hmeljarstva in pivovarstva ter
  • odbor za priznanja, ki vsako leto predlaga podelitev priznanj zaslužnim hmeljarjem in strokovnim delavcem na področju hmeljarstva.

Združenje se financira s članarino, s sredstvi iz javnih razpisov ter donatorskimi sredstvi. Člani Združenja opravljajo delo prostovoljno in brezplačno.

Zastopamo interese vseh slovenskih hmeljarjev, hmeljarskih starešin in princes ter naših podpornikov, organiziramo strokovne posvete in srečanja članov, sodelujemo in predstavljamo hmeljarstvo na svetovnih sejmih (München, Nürnberg, Milano), organiziramo in sodelujemo na raznih prireditvah, ki so pomembne za promocijo slovenskega hmeljarstva ter v okviru le-teh prikazujemo stare običaje in s tem ohranjamo našo kulturno dediščino. Včlanjeni smo tudi v svetovno hmeljarsko združenje, tj. International Hop Growers’ Convention IHGC – IHB – CICH.

milano
stariObicaji

Zavedamo se, da je uspešen lahko le tisti, ki pozna svojo zgodovino in tradicijo, ju neguje ter spoštuje in hkrati bogati z novimi spoznanji. To vsekakor velja tudi za nas hmeljarje, ki imamo že več kot stoletno zgodovino pridelovanja hmelja v naših krajih. Ohranjanje tradicije in hmeljarstva je naša osnovna naloga, ki je zakoreninjena v nas že več kot 100 let.

Združenje si je z vso energijo svojih članov prizadevalo k spodbujanju proizvodnih standardov, izboljšanju kakovosti proizvodov in razvijanju kakovosti proizvodov z zaščitno geografsko označbo ŠTAJERSKEGA HMELJA. Kar nam je v preteklem letu tudi uspelo..

Certifikacijski organ Bureau Veritas d.o.o. Ljubljana je dne 23. 6. 2014 izdal Certifikat, s katerim potrjuje, da Združenje izpolnjuje zahteve specifikacije za ŠTAJERSKI HMELJ z zaščitno geografsko oznako (ZGO), registriran pri Ministrstvu za kmetijstvo in okolje RS pod št. 33203-31/2012/26. Certifikat je izdan skladno s standardom SIST EN 45011 ter skladno s postopkom SPA07 – certificiranje kmetijskih pridelkov in živil. Certifikatu je priložen seznam vseh hmeljarjev Slovenije, ki so pristopili k ZGO Štajerskega hmelja. Združenje skrbi za izvajanje notranje in zunanje kontrole ZGO. Vsi hmeljarji so na tej osnovi v letu 2015, 2016, 2017 in 2018 prejeli certifikat o kakovosti hmelja.

Poleg osnovne naloge, da zastopamo interese vseh slovenskih hmeljarjev, hmeljarskih starešin in princes ter naših simpatizerjev, organiziramo strokovne posvete. Vsako leto sodelujemo na seminarju o hmeljarstvu, ki ga februarja organizira Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Kongresnem centru Thermana v Laškem, kjer aktivno sodelujemo v razpravah, navzoča pa sta aktualni hmeljarski starešina in hmeljarska princesa v statusnih oblačilih.

aktualnistaresina

Organiziramo in sodelujemo na raznih prireditvah, ki so pomembne za promocijo slovenskega hmeljarstva. Tako imamo vsako leto drugo nedeljo v mesecu avgustu prireditev Dan hmeljarjev, ki je organizirana v sodelovanju s Turističnim društvom Braslovče, kjer se na slavnostni seji predstavi nov hmeljarski par – hmeljarski starešina in hmeljarska princesa, nato s prikazom starih običajev o hmeljarstvu v povorki na prireditvenem prostoru tudi razglasimo nov hmeljarski par, ki ima nalogo promovirati hmeljarstvo na našem območju in širše. S to prireditvijo ohranjamo kulturno dediščino, saj v povorki prikazujemo, kako so hmeljarji gospodarili in delali še v času, ko ni bilo novejše mehanizacije.

Program dela:

Bodite obveščeni!

Prijavite se na e-novice

Style switcher RESET
Body styles
Color settings
Link color
Menu color
User color
Background pattern
Background image

This website uses cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. More info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close